dinsdag 1 april 2014

De zorgen van Dhjana (deel 1)

Dhjana schreef ons een email, waarin ze haar zorgen over de veranderingen in de geboortezorg uitlegt. Ze gaf ons toestemming deze zorgen met jullie te delen. Vandaag het eerste deel van haar email:
Ik heb met heel veel interesse het blog over de brief van het CPZ gelezen. Tussen de regels van de voorbeelden doemt inderdaad een bijzonder zorgwekkend beeld op.
Vanuit m'n eigen 'expertise' - activisme en daarmee een (misschien wat
stellige) blik op beperking, uniformisering, dataverzameling (en wat
daarmee gedaan kan worden) en bescherming van economische belangen, wil ik
erg graag een soort van vertaling geven naar wat ik zie dat dit op lange
termijn zou kunnen inhouden, zeker als ik dit koppel naar trends op andere
gebieden dan zwangerschapszorg.

Sommige aspecten zullen voor de hand liggen, anderen misschien in eerste
instantie vergezocht overkomen. Nou ja, zie maar wat jullie er mee willen
doen.

* Bij de VSV's valt het op dat doula's niet genoemd worden. Verderop in de
tekst is er een aantal keren sprake van 'professionals', zonder dat
doula's daar genoemd worden. Dit kan een poging zijn om de beroepsgroep
van de doula's naar de zijlijn te derangeren. Het valt ook op dat het
aandeel van medische 2e en 3e lijns specialisten in de VSV's veel groter
is dan dat van de verloskundigen. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de
verplaatsing naar medische 2e en 3e lijnszorg zo nog dwingender zal worden
dan nu, al was het alleen maar omdat die 'de meerderheid' vormen binnen
zo'n samenwerkingsverband. Bovendien zijn er in zo'n VSV een aantal
participanten die financiële belangen hebben bij lucratieve ingrepen en
medicatie (bestuur van het ziekenhuis, anesthesiologen, gynaecologen). Er kan dan
300 keer in zo'n beleid staan dat de cliënt centraal staat, als puntje bij
paaltje komt zullen die financiële belangen vaak de doorslag geven. Zeker
als de 'initiatieven van de zorgverzekeraars' ook een expliciete rol
hebben.

* Bij het geboorteplan staat dat het 'in overleg en op elkaar afgestemd'
wordt opgesteld. Op de lange termijn gaat dit voor de ouders betekenen dat
er een gestandaardiseerd geboorteplan komt. Zeker als de gynaecologen al
vanaf het begin af aan meekijken, zal er vrijwel altijd wel iets uitkomen
waardoor een gemedicaliseerde bevalling 'geadviseerd' wordt. Ik vermoed
dat het niet bij adviseren blijft, 'op elkaar afstemmen' gaat in de
praktijk waarschijnlijk betekenen dat de ouders afhankelijk worden van
professionals die 'toestemming' geven voor een geboorteplan. Dat zie je
bevestigd in de term 'pro-actief voorschrijven van een zorgprotocol'. Bij
de voorbeelden staat het notabene letterlijk: verloskundige en gynaecoloog
stellen het partusplan op. Niet de ouders. Het geboorteplan - een
uitstekende manier om als ouder de regie van de bevalling op een
weloverwogen manier in eigen handen te houden - is hiermee definitief
gekaapt.

* Termen als 'het waarborgen van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid'
en 'shared care' klinken fantastisch, maar gaan in de praktijk een open
deur zijn naar hele dwingende maatregelen. De verantwoordelijkheid wordt
namelijk expliciet uit handen van de ouders genomen en in handen van
zorgverleners gelegd. In situaties waarin er een meningsverschil of
conflict ontstaat tussen de ouders en de zorgverleners, geeft dit de
juridische basis voor iets dat je zou kunnen vergelijken met een OTS, een
onder toezichtstelling, waarbij de zorgverleners vanuit die
verantwoordelijkheid de 'plicht' (het recht) hebben om handelingen af te
dwingen.

* 'Het terugbrengen van vermijdbare kindersterfte en een ongunstige start
voor moeder en kind' kan je vrij vertaald lezen als: geen thuisbevallingen
meer. Punt. Beiden worden al jaren in zorgvuldige propaganda aan
thuisbevallingen gekoppeld.
Je ziet dat bevestigd bij het voornemen dat een barende vrouw niet
verplaatst mag worden: dat betekent dat er altijd een advies voor
ziekenhuisbevalling zal liggen. Bij thuisbevallingen is een van de
geruststellingen namelijk dat er in geval van nood naar het ziekenhuis
verwezen wordt, maar die deur wordt nu dichtgedaan. Je hebt er maar voor
te zorgen dat je voor het begin al in het ziekenhuis bent.
Dhjana

Deel 2 lees je morgen! Wil jij ook je zorgen, of je ervaringen delen? Wil je vertellen wat je wel, of juist niet zou willen zien in de zorg voor jou of je baby? Je bent van harte welkom om ons een blogpost te sturen, dit kan naar actie@geboortebeweging.nl
P.S: heb jij de petitie al getekend? 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten