vrijdag 4 april 2014

Waarom Moeders In Actie


We krijgen regelmatig de vraag wat de onderbouwing is voor onze eerste oproep Moeders, Kom In Actie. Hier kun je deze lezen. Het is misschien even doorbijten, maar dan heb je hopelijk een duidelijk beeld over het hoe en waarom van de actie.

Conclusies:
De GeboorteBeweging signaleert dat de basisaanname, de vermeende hoge babysterfte, te smal is voor een ingrijpende hervorming van de geboortezorg om deze te rechtvaardigen. Wij vinden het hoge tempo waarin de hervormingen worden afgedwongen onverantwoord. Bovendien doet het ons twijfelen aan de integriteit van de hervormers. Wij vragen ons af wiens belangen gediend worden: die van de beroepsgroepen en zo ja, welke beroepsgroepen? Die van de zorgverzekeraar? Zeker niet die van de zwangere: haar keuzevrijheid en het recht op zelfbeschikking worden juist ernstig bedreigd.

De GeboorteBeweging heeft namens de cliënten van de geboortezorg eerder deze zorgen geuit en doet dit nu opnieuw. Er moet goed gekeken worden naar wát de gevolgen van het ontschotten in de geboortezorg precies zijn en welke belangen daarbij meespelen. Daarbij moet niet alleen rekening worden gehouden met de positie van verloskundigen en gynaecologen, maar in de eerste plaats met de gevolgen voor de individuele zwangere.

Daarom roepen wij de minister en de beroepsgroepen op om een pas op de plaats te maken, zorgvuldig te kijken naar de gevolgen van de voorgestelde hervormingen en de zwangere actief bij de hervormingen te betrekken.

Daarom roepen wij zwangeren, moeders, vaders en grootouders op om de actie van Moeders In Actie te steunen.


De GeboorteBeweging vertegenwoordigt de stem van elke zwangere, barende en kraamvrouw, aangezien wij staan voor het recht op zelfbeschikking en keuzevrijheid. Elke (aanstaande) moeder heeft daarmee te maken. Op basis van verkregen informatie en haar eigen voorkeuren neemt zij beslissingen ten aanzien van haar zwangerschap en bevalling, of dit nu de keuze voor pijnbestrijding is, een badbevalling, bevallen thuis of in het ziekenhuis. De moeder heeft - ook volgens de wet - het recht de uiteindelijke beslissing te nemen over haar zorg.Geen opmerkingen:

Een reactie posten