vrijdag 28 maart 2014

The face of birth - Het verschil tussen gynaecologen en verloskundigen

Onderstaand fragment komt uit de film The Face of Birth. Aan het woord is gynaecoloog Richard Porter, die het verschil in de blik waarmee gynaecologen en verloskundigen naar een bevalling kijken, uitlegt. 

Deze gynaecoloog is duidelijk: bij een gezonde zwangerschap en een gezonde baring heeft een gynaecoloog geen toegevoegde waarde, en kan de medische blik waarmee deze kijkt zelfs schade brengen. 

"Birth is normal, until it's proven abnormal."

"You really do not need somebody whose prime approach to childbirth is based on a disease model get involved in a normal delivery."

"And whichever way you look at it, midwives are far better at handling normal deliveries than obstetricians."Wat hij zegt blijkt ook uit vele onderzoeken. Deze bijvoorbeeld, hierin zijn 13 onderzoeken waar in totaal 16.242 vrouwen bij betrokken waren met elkaar vergeleken. In de onderzoeken zijn de 'shared care' en 'medical care' systemen vergeleken met het 'midwife-led continuity model'. 

Bij het 'shared care' model wordt een zwangere of barende vrouw begeleidt door een team van verloskundige en gynaecoloog, die de medische verantwoordelijkheid delen. Het beste van both worlds, zou je denken... Dit is het systeem wat de NVOG, de beroepsgroep van gynaecologen, er binnen het CPZ graag doorheen wil drukken, dit systeem is ook genoemd in de brief van het CPZ aan minister Schippers.

Bij het 'medical model' begeleidt een gynaecoloog elke zwangere of barende. 

In het 'midwife-led continuity model' begeleidt de verloskundige de zwangere of barende. 

In het onderzoek hierboven is gekeken naar resultaten bij zowel vrouwen met een gezonde zwangerschap, als vrouwen met een medische indicatie. Uit deze 13 onderzoeken blijkt dat het midwife-led continuity model de beste resultaten geven voor moeder en kind. Er waren verschillende voordelen, en geen nadelige effecten ten opzichte van de andere zorgmodellen. De belangrijkste voordelen zijn minder gebruik van pijnbestrijding tijdens de bevalling, er wordt minder geknipt in de bekkenbodem, en er zijn minder geboortes waarbij een vacuümpomp of tang gebruikt worden. 

Daarnaast was de kans groter dat barenden begeleid werden door iemand die ze al kenden, en de kans op een spontane vaginale geboorte was groter. Er was geen verschil in het aantal keizersnedes. Vrouwen die continue zorg van een verloskundige kregen hadden een lagere kans op een vroeggeboorte, of op het verliezen van hun baby voor 24 weken zwangerschap. Er was geen verschil in het risico op het verlies van een baby na 24 weken, of het overlijden van baby's over de hele zwangerschap en bevalling gerekend. 

De conclusie van dit onderzoek is duidelijk: de meeste vrouwen zou continue begeleiding van een verloskundige aangeboden moeten worden, hoewel dit advies met enige voorzichtigheid overgenomen moet worden bij vrouwen met ernstige medische complicaties. 

Dit is maar een van de vele onderzoeken. Er zijn er nog meer. En steeds weer blijkt dat zorg van verloskundigen de beste resultaten geven voor moeder en kind. Daarnaast is dit model ook nog eens stukken goedkoper dan een 'shared care' model of een 'medical model'. Wauw, boffen wij even dat we dit systeem in Nederland al lang en breed hebben! 

Als moeder voel ik me bedrogen. Minister Schippers wil 'de beste zorg voor moeder en kind'. Het CPZ roept dat ook te willen. En beide zetten in op een model waarvan is bewezen dat het niet de beste resultaten geeft? Hoe kan het dat de organisaties die mij als moeder horen te vertegenwoordigen binnen dat CPZ zo blind vertrouwen op dat 'shared care' model. Hebben zij de vele onderzoeken niet gelezen? Waarom, waarom moet het systeem wat we in Nederland hebben, omgegooid worden voor een B-keus? Ik weet het niet, ik begrijp het niet. En ik wil het niet! Ik wil écht de beste zorg voor mij en mijn kind! 

En daarom voer ik actie. Ik ben enorm dankbaar dat er gynaecologen bestaan. Maar zoals Richard Porter ook zegt: laat ze alleen in actie komen als er écht een reden voor is. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten