dinsdag 25 maart 2014

Moeders, kom in actie!

Zwangeren, moeders, vrouwen van Nederland: in alle stilte wordt de geboortezorg ingrijpend op de schop genomen, zonder dat dit jullie wordt verteld. Elke bevalling zal binnenkort medisch benaderd worden en je zult als een patiënt worden behandeld. Je bent niet meer zwanger, maar ziek, en bevallen is gevaarlijk.

Laat je niet bang maken; nog nooit bleven er zoveel baby’s leven en waren ze zo gezond als in de 21ste eeuw! Angst is een krachtig middel om je in de richting van meer zorg te duwen. Maar wat kost dat? En wie verdient daar het meeste aan? En belangrijker: wat betekent dat voor jou, je bevalling en hoe je daarop terugkijkt?

Het Nederlandse systeem was uniek in de wereld en is een voorbeeld voor veel andere landen. De verloskundige begeleidt gezonde zwangerschappen en verwijst naar de gynaecoloog in het ziekenhuis als er extra zorg nodig is. Dit is de kracht van het systeem: de samenwerking en het evenwicht tussen verloskundigen en gynaecologen. Veel studies tonen aan dat deze vorm van zorg veilig, effectief en goedkoop is.

Dit evenwicht is nu al op veel plaatsen ingrijpend veranderd en dit proces gaat door. In het nieuwe systeem krijgt de zwangere altijd een gynaecoloog te zien tijdens de zwangerschap, ook als de zwangere en haar kind gezond zijn. Er komen steeds meer regels die er toe leiden dat de meeste vrouwen standaard in het ziekenhuis moeten bevallen. Voor ziekenhuizen en specialisten levert dit financieel veel op. Het nieuwe systeem wordt óver de rug van de zwangere heen verkocht aan de minister onder het mom van veiligere, betere zorg voor moeder en kind, maar ondertussen gaat het om geld en macht. Laat dit niet zomaar gebeuren!

In het nieuwe systeem wordt vooral door een medische bril naar zwangerschap en bevallen gekeken. Dat is goed als er iets aan de hand is, maar dit leidt tot onnodige medicalisering van de gezonde zwangerschap. Dat geeft een schijnveiligheid die niet gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs. In tegendeel, overbehandeling en onnodige ingrepen liggen op de loer. Het nieuwe systeem zal niet zorgen voor betere, maar juist voor slechtere resultaten - onnodig medisch handelen en schade door medisch handelen.

De GeboorteBeweging maakt zich hard voor de rechten van de vrouw tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed. We willen deze rechten verankerd krijgen in de geboortezorg. Met de nieuwe richtlijnen en het nieuwe systeem lijkt dat bijna een verloren zaak. Op zeer korte termijn is het gedaan met je recht om te beslissen, hoe, waar en met wie je bevalt.

Daarom roepen wij op tot actie, om voor jou en voor je (klein)kinderen eigen keuze en hoogwaardige zorg veilig te stellen! Wat kun jij doen?

Als eerste: blijf op de hoogte van de acties die zullen volgen via Facebook, Twitter of geef je op voor de nieuwsbrief via actie@geboortebeweging.nl

Als tweede: onderteken deze petitie: Petitie Geef de zwangere een stem in de geboortezorg Wij zullen deze petitie aanbieden aan de minister.

Hier kun je de onderbouwing voor onze actie lezen.

Namens de GeboorteBeweging,

Joyce Hoek-Pula, voorzitter
Jolanda Wulder, secretaris
Julie Sharon-Wagschal
Kim Weijland

Je kunt bij de GeboorteBeweging terecht voor informatie over je rechten tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed (onder andere over keuzevrijheid, informed consent en refusal, recht op lichamelijke integriteit). Ook werken we aan de versteviging van de positie van de zwangere in de zorg. We hebben een Facebookgroep waar we je aan kunnen toevoegen. Als je dat wilt, kun je een vriendschapsverzoek doen en een pm sturen aan de persoon GeboorteBeweging op Facebook

Geen opmerkingen:

Een reactie posten